Класифікація та категорії магістральних трубопроводів. Спорудження магістральних трубопроводів. Дорошенко Я.В.

Конструктивні схеми прокладання магістральних трубопроводів <<<< Зміст >>>>  Профілювання трубопроводів

 

Конструктивні схеми прокладання магістральних трубопроводів <<<< Зміст >>>>  Профілювання трубопроводів

Магістральні газопроводи залежно від робочого тиску класифікуються на два класи:

- І клас – робочий тиск більше 2,5 до 10 МПа включно;

- ІІ клас – робочий тиск більше 1,2 до 2,5 МПа включно.

Магістральні нафтопроводи і нафтопродуктопроводи класифікуються залежно від умовного діаметру трубопроводу на чотири класи:

- І клас – умовний діаметр більше 1000 мм до 1200 мм включно;

- ІІ клас – умовний діаметр більше 500 мм до 1000 мм включно;

- ІІІ клас – умовний діаметр більше 300 мм до 500 мм включно;

- ІV клас – умовний діаметр 300 мм і менше.

Відповідно до такої класифікації встановлюються протипожежні розриви між окремими нитками трубопроводів, між трубопроводами і населеними пунктами та між трубопроводами і виробничими об’єктами оскільки чим вищий клас трубопроводу, тим більшу небезпеку він становить у випадку аварії. Найбільші значення протипожежних розривів  приймаються від магістральних нафтопроводів до найвідповідальніших об’єктів: гідротехнічних споруд, пристаней, портів, які розміщені нижче за течією від місця перетинання нафтопроводом рік.

Крім класифікації на класи лінійна частина магістральних трубопроводів та їх ділянки залежно від умов їх роботи класифікуються на категорії. Необхідність такої класифікації пояснюється різними умовами, в яких буде знаходитись трубопровід на тих або інших ділянках траси, і можливими наслідками у разі руйнування трубопроводу на них. Так, якщо трубопровід проходить рівниною в щільних ґрунтах, то імовірність будь-яких несподіваних впливів на трубопровід тут дуже мала. На підводному переході трубопроводу через ріку в непередбачених ситуаціях (дуже сильний паводок) можуть діяти додаткові гідродинамічні сили і трубопровід може зруйнуватися. При цьому транспортований продукт попаде у водойму. Якщо в першому випадку (рівнина) розривання труб приведе до втрати якогось обсягу продукту, то в другому – до втрати продукту і забруднення ріки. Причому залежно від виду продукту це забруднення може привести до отруєння ріки на значній віддалі від місця аварії. Тому поділ лінійної частини магістральних трубопроводів та їх ділянок на категорії проводиться для забезпечення відповідних міцнісних характеристик матеріалу труб на усіх ділянках трубопроводу та з метою забезпечення можливості проведення операцій контрольного характеру, які пов'язані з перевіркою якості спорудження трубопроводу. До кожної категорій ділянки трубопроводу ставляться відповідні вимоги щодо міцності трубопроводу, типу ізоляційного покриття, контролю якості спорудження (обсяг та методи неруйнівного контролю зварних з'єднань) та випробування (величина випробувального тиску).

Категорія лінійної частини магістрального трубопроводу залежить від виду транспортованого продукту і умовного діаметру трубопроводу та приймається відповідно до СНиП 2.05.06 [68] (таблиця 1.1).

Відповідно до СНиП 2.05.06 [68] окремі ділянки магістральних трубопроводів поділяються на п’ять категорій: В, I, II, III і IV (таблиця 1.2).

 

Таблиця 1.1 – Категорії лінійної частини магістральних трубопроводів

 

 

Коефіцієнти умов роботи трубопроводу залежно від його категорії наведені в таблиці 1.3.

Таблиця 1.2 – Категорії ділянок магістральних трубопроводів

 

Призначення ділянок трубопроводів

Категорія ділянок трубопроводу при прокладанні

газопроводів

нафтопроводів і нафтопродуктопроводів

під-земно

на-земно

над-земно

під-земно

на-земно

над-

земно

1 Переходи через водні перешкоди:

а) судноплавні в русловій частині прибережні ділянки яких мають довжину не менше 25 м кожна при умовному діаметрі трубопроводу:

 

 

 

 

 

 

- 1000 мм і більше;

I

-

I

В

-

В

- менше 1000 мм;

I

-

I

I

-

I

б) несудноплавні шириною дзеркала води в межень 25 м і більше – в русловій частині, прибережні ділянки яких мають довжину не менше     25 м кожна при умовному діаметрі трубопроводу:

 

 

 

 

 

 

- 1000 мм і більше;

I

-

I

В

-

I

- менше 1000 мм;

I

-

I

I

-

I

в) несудноплавні шириною дзеркала води в межень до    25 м – в русловій частині, зрошувальні канали;

I

-

II

I

 

I

г) гірські потоки (ріки);

I

-

II

I

-

I

д) заплави рік по горизонту високих вод 10 %-ної забезпеченості при умовному діаметрі трубопроводу:

 

 

 

 

 

 

- 700 мм і більше;

I

-

II

I

-

I

- менше 700 мм;

II

-

II

I

-

I

е) ділянки протяжністю 1000 м від границь горизонту високих вод 10%-ної забезпеченості

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

I

 

 

 

-

 

 

 

II

 

 

 

Продовження таблиці 1.2

 

 

Призначення ділянок трубопроводів

Категорія ділянок трубопроводу при прокладанні

газопроводів

нафтопроводів і нафтопродукто-проводів

під-земно

на-земно

над-земно

під-земно

на-земно

над-

земно

2 Переходи через болота типу:

а) I;

 

III

 

III

 

III

 

II, III1

 

II, III1

 

II, III1

б) II;

II

III

III

II

II

III

в) III

I

II

II

В

В

I

3 Переходи через залізниці і автомобільні дороги:

 

 

 

 

 

 

а) залізниці загальної мережі, включаючи ділянки довжиною 40 м кожна по обидві сторони дороги від осей крайніх рейс, але не менше 25 м від підошви насипу земляного полотна дороги;

I

-

I

I

-

I

б) під'їзні залізниці промислових підприємств, включаючи ділянки довжиною 25 м кожна по обидві сторони дороги від крайніх рейс;

I

-

II

III

-

II

в) автомобільні дороги I і II категорій, включаючи ділянки довжиною 25 м кожна по обидві сторони дороги від підошви насипу або бровки виїмки земляного полотна дороги;

I

-

I

I

-

I

г) автомобільні дороги IIІ, III-п, IV, IV-п категорій, включаючи ділянки довжиною 25 м кожна по обидві сторони дороги від підошви насипу або бровки виїмки земляного полотна дороги;

I

-

I

III

-

I

 

 

 

 

 

1 II – для умовного діаметра 700 мм і більше,             III – для умовного діаметра до 700 мм

 

Продовження таблиці 1.2

 


Продовження таблиці 1.2

 

 


 

 

 

Продовження таблиці 1.2

 


 

 

 

 

 

Продовження таблиці 1.2

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закінчення таблиці 1.2

 

Призначення ділянок трубопроводів

Категорія ділянок трубопроводу при прокладанні

газопроводів

нафтопроводів і нафтопродукто-проводів

під-земно

на-земно

над-земно

під-земно

на-земно

над-

земно

25 Нафтопроводи і нафтопродуктопроводи, які прокладаються вздовж річок шириною по дзеркалі води в межень 25 м і більше, каналів, озер і інших водоймищ, які мають рибогосподарське значення, вище населених пунктів і промислових підприємств на віддалі від них до 300 м при умовному діаметрі труб 700 мм і менше; до 500 м при умовному діаметрі труб до 1000 мм включно; до 1000 м при умовному діаметрі труб понад 1000 мм

-

-

-

I

I

I

(без попереднього гідравлічного

випробування на трасі)

 

 

 

 

 

 

26 Газопроводи, нафто- і нафтопродуктопроводи, які прокладаються в одному технічному коридорі, в місцях розташування УЗРГ, ПРГ, вузлів запірної лінійної арматури, вузлів запускання і приймання засобів очищення та діагностування, вузлів підключення КС, УКПГ, УППГ, ПСГ, ДКС, в трубопровід в межах відстаней, вказаних в поз. 9, 10, 14,15, 17 і 19, а від вузлів підключення КС в трубопровід в межах    250 м по обидві сторони від них

II

II

II

II

II

II

(якщо вони не відносяться до більш високої категорії за видом прокладання і іншими параметрами)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.3 – Коефіцієнти умов роботи трубопроводу