Переваги трубопровідного транспорту та перспективи і тенденції його розвитку. Спорудження магістральних трубопроводів. Дорошенко Я.В.

Про можливість застосування трубопроводів для транспортування газоподібних, рідких і твердих матеріалів відомо давно однак широке розповсюдження трубопроводи одержали тільки в останні десятиліття в зв'язку з необхідністю транспортування на великі віддалі газу і нафти від місць їх видобування до місць споживання. Сьогодні важко навіть уявити яким видом транспорту крім трубопровідного можна було б щорічно переміщувати мільярди кубічних метрів газу з районів Сибіру в Західну Європу. Якщо нафту можна доставляти в цистернах залізницею то природний газ так транспортувати неможливо. Однак доставка нафти і нафтопродуктів залізницею дорожча ніж трубопроводом. Крім того перевезення десятків мільйонів тон нафти залізницею привело б до суттєвого зниження пропускної здатності залізниці. У разі транспортування газу і нафти трубопроводом втрати продуктів, які перекачуються, порівняно з іншими видами транспорту мінімальні завдяки високому ступеню герметизації трубопроводів та обладнання.

Безперервність і рівномірність подачі продукту трубопроводом дозволяє забезпечити ритмічну, чітку роботу підприємств, які одержують паливо (або сировину) трубопроводами.

Важливим чинником є і можливість швидкого будівництва трубопроводів великої протяжності в самих складних умовах. Ні автодороги ні тим більше залізниці неможливо побудувати (при однакових затратах) в такі малі терміни як трубопроводи. Тому і освоєння газових та нафтових родовищ починається значно швидше чим це було б при інших видах транспорту. При цьому необхідно мати на увазі, що будівництво однієї дороги мало – необхідний парк цистерн, резервуарів, локомотивів, створення якого теж потребує часу. Будівництво будь-якої дороги потребує великих площ земель, часто родючих. Технологія спорудження трубопроводів дозволяє практично повністю використати землю вздовж траси трубопроводу для потреб сільського господарства. [36]

Тенденції розвитку трубопровідного транспорту пов'язані з спорудженням магістральних трубопроводів діаметром 1020-1420 мм на високі тиски:

- сухопутні газопроводи – 10 - 12 МПа;

- сухопутні нафтопроводи – 10 - 14 МПа;

- морські газопроводи – до 22 МПа.

На сьогодні тенденція спорудження трубопроводів на високі тиски уже реально проглядається. Зокрема, реалізовані такі проекти, як ”NorFra” (Франція) на тиск 15 МПа (діаметр 1067 мм, довжина 840 км), ”Europipe 2” на тиск 19,1 МПа (діаметр 1067 мм, довжина 660 км), ”Asgard” (Норвегія) на тиск 17,2 МПа (діаметр 1067 мм, довжина 707 км), ділянки проекту ”Росія-Турція” на тиск 10-22 МПа (діаметр 610-1420 мм, довжина 1213 км).

Для того щоб споруджувати магістральні трубопроводи великого діаметру і високого тиску потрібно розробити нові конструктивні та технічні рішення, істотно збільшити товщину стінки труб, трубних деталей, застосовувати труби вищого класу міцності Х60, Х70, Х80 і Х100, нові технології зварювання і нові зварювальні матеріали для забезпечення високих показників границі плинності зварного з'єднання, вирішити питання ускладнення транспортних та вантажопідйомних операцій, трубоукладальних робіт. Це будуть трубопроводи нового покоління, в яких повинні застосовуватись усі досягнення сучасної науки і технічного прогресу, принципів екологічної безпеки.

Перспективним є спорудження підводних переходів способом похило-направленого буріння, який забезпечує високу надійність, безпеку підводних переходів, значно скорочує час прокладання трубопроводу, дозволяє зберегти в природному стані русла і береги рік та суттєво зменшує негативний вплив виробничої діяльності на довкілля. Вже накопичений досвід будівництва підводних переходів протяжністю до 900 м таким способом з труб діаметром до 1420 мм. Спеціалісти вважають, що є можливість створити технічні засоби, які дозволять прокладати способом похило-направленого буріння трубопроводи великого діаметру протяжністю до 2 км. В цьому випадку усі підводні переходи через річки (і не тільки через річки) будуть прокладати тільки таким способом.

В складних гірських умовах перспективним є прокладання трубопроводів в тунелях, що дозволяє знизити аварійність трубопроводу, зменшити негативний вплив на довкілля і підвищити експлуатаційну надійність.

Результати розвитку систем трубопровідного транспорту показують, що перевірений практикою тісний зв'язок науки з виробництвом, прискорення впровадження наукових розробок є основою технічного прогресу в галузі.

Розробка принципово нових технологій спорудження, створення високоефективного вітчизняного обладнання, своєчасне і якісне спорудження трубопровідних магістралей є однією з найважливіших задач трубопровідного транспорту, що потребує вирішення складних науково-технічних питань, притягнення передових досягнень сучасної науки і техніки.