Вступ. Спорудження магістральних трубопроводів. Дорошенко Я.В.

Сьогодні енергетична політика більшості країн імпортерів нафти та газу спрямована на диверсифікацію джерел постачання з метою зменшення ризику дефіциту енергоносіїв та забезпечення енергетичної безпеки. В свою чергу енергетична політика більшості країн експортерів нафти та газу спрямована на диверсифікацію маршрутів постачання нафти і газу з метою розширення ринку збуту. Таку політику можна реалізувати тільки спорудженням нових трубопроводів.

Перспективні проекти сучасних трубопровідних систем орієнтовані на спорудження магістральних трубопроводів нового покоління з використанням останніх досягнень науки та техніки. Їх  розглядають як клас капітальних споруд високого рівня безпеки, надійності та ефективності, що досягається зокрема зниженням власного енергоспоживання та підвищенням робочого тиску (10 МПа і вище).

Формування безпеки та надійності трубопровідного транспорту під час його спорудження забезпечується, перш за все, за рахунок високої якості будівництва, яка залежить від багатьох чинників:

- прогресивних норм, розроблених на рівні сучасних досягнень науки;

- оптимальних проектних рішень;

- застосування сучасних будівельних технологій та будівельної техніки;

- застосування прогресивних надійних методик випробування трубопроводів.

Для досягнення максимальної продуктивності та найбільшого економічного ефекту потрібне уміле поєднання передових досягнень техніки і технології з передовою організацією спорудження. Правильний вибір організаційної схеми значною мірою визначає технологію виконання будівельно-монтажних робіт.

Одним з напрямків удосконалення технологічних процесів з спорудження трубопроводів є їх подальша автоматизація. На сьогодні в широкому масштабі вона торкнулася тільки  зварювання, тоді як багато інших операцій мають високий ступінь повторюваності, що створює сприятливі умови для їх автоматизації. Це стосується земляних робіт, ізолювання зварних стиків, випробування трубопроводів тощо.

Підручник відповідає програмі дисципліни "Спорудження магістральних трубопроводів", яка викладається на кафедрі спорудження та ремонту газонафтопроводів і газонафтосховищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та є профілюючою дисципліною з підготовки фахівців за спеціальністю "Газонафтопроводи та газонафтосховища". Отримані при вивченні дисципліни знання дозволяють студентам успішно адаптуватись до науково-дослідної, виробничо-технічної та організаційно-управлінської діяльності. Основними завданнями при вивченні дисципліни є отримання початкової бази знань в рамках майбутньої професійної діяльності, ознайомлення з основами технології і організації спорудження магістральних трубопроводів, конструктивними схемами та особливостями виконання робіт, розвиток навиків і умінь користуватись нормативно-технічною документацією та виконання розрахунків. Крім того студент повинен знати поточні задачі і перспективи галузі.

Базовими дисциплінами для вивчення курсу "Спорудження магістральних трубопроводів" є: "Вища математика", "Фізика", "Інформатика та програмування", "Нафтогазова механіка", "Теоретична механіка", "Опір матеріалів", "Теорія механізмів і машин", "Транспортні роботи при будівництві трубопроводів", "Машини і механізми для будівництва трубопроводів", "Переходи трубопроводів", "Основи автоматизації виробництва".

Дисциплінами, які забезпечуються курсом "Спорудження магістральних трубопроводів" є: "Організація будівництва трубопроводів у складних умовах", "Проектування та спорудження надземних об’єктів", "Проектування та спорудження газонафтопроводів", "Монтаж газопроводів", "Проектування та спорудження міських газових мереж", "Обслуговування та ремонт газонафтопроводів", "Обслуговування і ремонт зосереджених об’єктів", "Капітальний ремонт і реконструкція газонафтопроводів".