Нормативні документи з спорудження магістральних трубопроводів. Спорудження магістральних трубопроводів. Дорошенко Я.В.

Усі магістральні трубопроводи і відводи від них умовним діаметром до 1400 мм включно з робочим тиском 1,2-10 МПа повинні проектуватись та споруджуватись з врахуванням чинних будівельних норм і правил.

Нормативні документи з спорудження магістральних трубопроводів, які чинні в Україні, поділяються на:

- національні (державні) документи України категорії Закони України, ДСТУ, ДБН, ДНАОП, НАПБ;

- міжнародні стандарти ISO;

- міждержавні стандарти, будівельні норми категорії ГОСТ, СНиП, які чинні в Україні і Російській Федерації;

- відомчі будівельні норми України категорії ВБН;

- відомчі нормативні документи колишнього СРСР категорії ОСТ, ВСН, СН, які тимчасово діють на території України.

До нормативних документів з спорудження магістральних трубопроводів, які чинні в Європейському Союзі відносяться міжнародні стандарти ISO, в Сполучених Штатах Америки стандарти ASME, в Російській Федерації крім нормативних документів колишнього СРСР чинні СП.

За видами нормативні документи з спорудження магістральних трубопроводів можна поділити на такі групи:

- стандарти: ГОСТ, ДСТУ, ОСТ;

- будівельні норми і правила: СНиП, СН, ДБН, ВБН, ВСН;

- нормативні акти ДНАОП, НАПБ.

Основним критерієм, щодо оцінки стану кожного нормативного документу з спорудження магістральних трубопроводів є критерій відповідності основним принципам державної політики у сфері трубопровідного транспорту, а саме:

- забезпечення (на стадії спорудження) надійного та безпечного функціонування трубопровідного транспорту;

- забезпечення екологічної безпеки трубопровідного транспорту.

Закон України "Про трубопровідний транспорт" у цьому напрямі регулює основні процеси відносин на усіх етапах створення трубопровідного транспорту, у тому числі на етапі його спорудження, і вимагає встановлення гарантій безпеки праці при спорудженні магістральних трубопроводів, безпеки життя та здоров'я населення і охорони довкілля.

Базисом для виконання робіт в нафтогазовій промисловості, які пов’язані з спорудженням магістральних трубопроводів, на цей час, є відомчі будівельні норми України (ВБН), а також будівельні норми і правила (СНиП) та відомчі будівельні норми (ВСН) Мінгазпрому, Міннафтопрому і Мінгазпромбуду колишнього СРСР, які деталізують вимоги щодо виконання кожного виду робіт з спорудження магістральних трубопроводів.

СНиП, ВСН, які розроблені до 1992 року в колишньому СРСР, на цей час мають загальні недоліки, а саме:

- посилання на будівельну техніку, конструкції та матеріали, які замінені більш сучасними;

- висвітлюють технологію виконання робіт в кліматичних та ґрунтових умовах яких не існує в Україні;

- посилання на нормативні документи, які замінені новими українськими нормативними документами;

- одиниці вимірювання не в міжнародній системі СІ;

- посилання на неіснуючі в Україні державні установи, організації та підприємства.