Спорудження магістральних трубопроводів. Дорошенко Я.В.

Зміст

Вступ

1 Основні відомості про трубопроводи

1.1 Історія розвитку трубопровідного будівництва

1.2 Переваги трубопровідного транспорту та перспективи і тенденції його розвитку

1.3 Нормативні документи з спорудження магістральних трубопроводів

1.4 Призначення та склад споруд магістральних трубопроводів

1.5 Конструктивні схеми прокладання магістральних трубопроводів

1.6 Класифікація та категорії магістральних трубопроводів

1.7 Профілювання трубопроводів

1.7.1 Профіль та його елементи

1.7.2 Оптимальне профілювання трубопроводів

1.8 Контрольні питання

2 Напружений стан, міцність, стійкість та переміщення підземних трубопроводів

2.1 Навантаження та впливи

2.2 Напружений стан трубопроводу

2.3 Міцність підземних трубопроводів

2.4 Розрахунок товщини стінки трубопроводу

2.5 Перевірка трубопроводу на міцність та відсутність пластичних деформацій

2.6 Стійкість підземних трубопроводів

2.7 Повздовжні переміщення підземних трубопроводів

2.8 Поперечні переміщення підземних трубопроводів

2.8.1 Загальна характеристика поперечних переміщень трубопроводів

2.8.2 Поперечні переміщення трубопроводів на викривлених ділянках

2.9 Контрольні приклади

2.10 Контрольні питання

3 Організація і технологія спорудження лінійної частини трубопроводів в нормальних умовах

3.1 Роботи підготовчого періоду

3.1.1 Організаційний етап

3.1.2 Мобілізаційний етап

3.1.3 Підготовчо-технологічний етап

3.2 Земляні роботи

3.2.1 Рекультивація земель

3.2.2 Розроблення траншей

3.2.3 Засипання траншей

3.3 Транспортні роботи

3.3.1 Транспортна схема

3.3.2 Транспортування труб та секцій

3.4 Ізоляційно-укладальні роботи

3.4.1 Очищення зовнішньої поверхні трубопроводу

3.4.2 Ізолювання трубопроводів в трасових умовах

3.4.2.1 Бітумне ізоляційне покриття

3.4.2.2 Бітумно-стрічкове ізоляційне покриття

3.4.2.3 Стрічкове ізоляційне покриття

3.4.2.4 Полімерне поліуретанове, поліепоксидне та поліефірне ізоляційне покриття

3.4.2.5 Лакофарбове багатошарове ізоляційне покриття

3.4.2.6 Склоемальне ізоляційне покриття

3.4.3 Ізолювання зварних стиків

3.4.4 Ремонт пошкодженого ізоляційного покриття

3.4.5 Способи виконання ізоляційно-укладальних робіт

3.4.6 Розрахунок параметрів ізоляційно-укладальної колони

3.5 Спорудження криволінійних ділянок трубопроводів

3.5.1 Повороти трубопроводів у горизонтальній та вертикальній площині

3.5.2 Спорудження криволінійних ділянок пружним згином

3.5.3 Спорудження криволінійних ділянок з гнутих труб

3.6 Заключні роботи

3.6.1 Очищення внутрішньої порожнини трубопроводів

3.6.2 Монтаж запірної арматури

3.6.3 Монтажні роботи з усунення технологічних розривів

3.6.4 Випробування трубопроводів на міцність та перевіряння на герметичність

3.6.4.1 Гідравлічне випробування трубопроводів

3.6.4.2 Пневматичне випробування трубопроводів

3.6.4.3 Випробування трубопроводів підвищеним тиском (метод стрес-тесту)

3.7 Контрольні приклади

3.8 Контрольні питання

4 Організація і технологія спорудження переходів трубопроводів через природні та штучні перешкоди

4.1 Підводні переходи трубопроводів через водні перешкоди

4.1.1 Класифікація та конструктивні схеми підводних переходів

4.1.2 Підготовчі роботи на підводних переходах

4.1.3 Розроблення та засипання підводних і берегових траншей

4.1.4 Укладання трубопроводів на підводних переходах

4.1.5 Стійкість підводних трубопроводів

4.1.6 Випробування трубопроводів на підводних переходах

4.1.7 Особливості спорудження підводних переходів в зимових умовах та при великій швидкості течії

4.1.8 Спорудження підводних переходів способом похило-направленого буріння.....

4.2 Надземні переходи

4.2.1 Сфера застосування та конструктивні схеми надземних переходів

4.2.2 Балкові переходи

4.2.2.1 Конструктивні схеми балкових переходів

4.2.2.2 Розрахунок балкових переходів без компенсаторів

4.2.2.3 Розрахунок балкових переходів з компенсаторами

4.2.2.3.1 Однопрогінний балковий перехід

4.2.2.3.2 Багатопрогінний балковий перехід

4.2.2.3.3 Розрахунок компенсаторів

4.2.2.4 Опори балкових переходів

4.2.2.5 Технологія спорудження балкових переходів

4.2.3 Висячі переходи

4.2.3.1 Конструктивні схеми висячих переходів

4.2.3.2 Розрахунок гнучкого висячого переходу

4.2.3.2.1 Розрахунок несучого канату

4.2.3.2.2 Розрахунок вітрових канатів

4.2.3.2.3 Розрахунок пілонів

4.2.3.2.4 Розрахунок навантажень на опори під пілони та анкерні опори

4.2.3.3 Розрахунок вантового переходу

4.2.3.4 Технологія спорудження висячих переходів

4.2.4 Аркові переходи

4.3 Переходи через залізниці та автомобільні дороги

4.3.1 Конструкції переходів

4.3.2 Розрахунок міцності захисного кожуха

4.3.3 Технологія спорудження переходів через залізниці та автомобільні дороги

4.4 Контрольні приклади

4.5 Контрольні питання

Перелік рекомендованих джерел

Предметний покажчик

Додаток А Одиниці фізичних величин

Додаток Б Геометричні характеристики та маса труб

Додаток В Характеристики ізольованих труб

Додаток Г Перелік технічних умов на сталеві труби та їх характеристики

Додаток Д Технічні характеристики бульдозерів

Додаток Е Технічні характеристики роторних землерийних машин

Додаток Ж Технічні характеристики одноковшових екскаваторів

Додаток И Технічні характеристики транспортних засобів

Додаток К Характеристики стрічкових ізоляційних матеріалів

Додаток Л Конструкції ізоляційного покриття трубопроводів

Додаток М Технічні характеристики очисних машин

Додаток Н Технічні характеристики ізоляційних машин

Додаток П Технічні характеристики підвісок та м’яких рушників

Додаток Р Технічні характеристики трубоукладачів

Додаток С Технічні характеристики агрегатів для промивання та гідравлічного випробування трубопроводів

Додаток Т Технічні характеристики агрегатів для продування та пневматичного випробування трубопроводів повітрям

Додаток У Технічні характеристики земснарядів з гідравлічним способом відділення ґрунту

Додаток Ф Характеристики кільцевих привантажувачів

Додаток Х Характеристики 1 м трубопроводу з привантажувачами

Додаток Ц Технічні характеристики бурових установок для похило-направленого буріння

Додаток Ш Технічні характеристики установок горизонтального буріння